ОП-Д-15/15

08. октобар 2015.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке отворен поступак – добра – грађевински материјал са испоруком по партијама за потребе избеглих лица на територији ГО Земун, број ОП-Д-15/15
Kонкурснa документацијa јавне набавке отворен поступак – добра – грађевински материјал са испоруком по партијама за потребе избеглих лица на територији ГО Земун, број ОП-Д-15/15
Позив за подношење понуде
КД
Појашњења 1 и измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2