ОП-Д-14/18

19. септембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-14/18
Набавка грађевинског материјала са испоруком за потребе интерно расељених лица на територији ГО Земун, обликована по партијама

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације/појашњења 1
Конкурсна документација Измена 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатне информације/појашњења 2
Конкурсна документација са изменама 2
Одлука о обустави поступка – Партија 1 – ПВЦ столарија
Одлука о додели уговора – Партија 2 – Грађевински материјал (материјал за градњу, електро материјал, санитарије и водоводни материјал)
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 – Грађевински материјал – (материјал за градњу, електро материјал, санитарије и водоводни материјал)