ОП-Д-12/17

06. септембар 2017.

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-12/17
Набавка столарије
 
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Додатне информације/појашњења 2

Додатне информације/појашњења 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору