ОП-Д-1/17

06. март 2017.

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Набавка административног и канцеларијског материјала по партијама.
Број јавне набавке ЈН ОП-Д-1/17.

Конкурснa документацијa за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Набавка административног и канцеларијског материјала по партијама.
Број јавне набавке ЈН ОП-Д-1/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Изменa конкурсне документације

Појашњење 2/Изменa

Скенирана одлука о додели уговора – Партија 1

Скенирана одлука о додели уговора – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2