ОП-Д-1/15

20. фебруар 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку – добра – јавне набавке Канцеларијски материјал по партијама –  број ОП-Д-1/15

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку – отворени поступак – добра – број ОП-Д-1/15
Појашњење КД1
Појашњење КД2
Позив за подношење понуде
Канцеларијски материјал
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење-отварање понуда
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 3

Обавештење 2 – отварање понуда

Обавештење 3 – отварање понуда