ОП-Д-11/17

28. јул 2017.

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-11/17
Набавка горива

 
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Измена конкурсне документације 1

Конкурсна документација са изменама 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора о јавној набавци