ОДРЖАНА ТРИБИНА У БАТАЈНИЦИ

25. децембар 2019.

 

Градска општина Земун  je у сарадњи са Пољопривредно саветодавном стручном службом ”Падинска Скела”и ,,Енвипаком” из Галенике Фитофармација, 24. децембра у МЗ Батајница организовала  трибину за пољопривредне произвођаче.

Предавачи из Падинске Скеле су упознали произвођаче са правилном применом пестицида у ратарској производњи као и о ограничавајућим факторима за ефикасно сузбијање корова хербицидима у ратарству, факторима који утичу на успех хербицидног третмана као и времену примењивања и избору уређаја за прскање.

Галеника Фиторамација а.д. је као одговорни произвођач средстава за заштиту биља препознала је значај правилног поступања са испражњеном амбалажом и адекватног збрињавања отпада, како на сопственој локацији , тако и на локацијама крајњих корисника својих производа. Са циљем успостављања одрживог и практичног система за сакупљање и збрињавање амбалажног отпада од средстава за заштиту биља на целој територији Републике Србије , Галеника фитофармација  а. д је основала Енвипак д.о.о. Директор ове фирме кроз прецентацију представио како се правилно поступа са амбалажом од пестицида, поступак  троструког испирања и одлагањем на сакупљачка места у посебним кесама. Кроз успостављени систем који функционише и развија се директно се утиче на смањење негативног утицаја амбалажног отпада на животну средину а позитивно се утиче на подизање еколошке свести.

Пољопривредни произвођачи су имали прилику да се упознају са правилним начином одлагања отпада од пестицида  и да стечено знање примене у пољопривредној прозводњи како би спречили загађење животне средине.