ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

06. јул 2016.

 
У понедељак, 4. јула 2016. године, одржана је трећа седница Скупштине градске општине Земун.
 
Скупштина је прихватила Извештај Комисије за административна и мандатна питања и потврдила мандате новим одборницима.
 
Образована су стална радна тела Скупштине – савети и комисије: Савет за буџет и финансије, Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине, Савет за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду, Савет за здравство, социјалну и дечју заштиту, Издавачки савет „Земунских новина“, Комисија за прописе и локалну самоуправу, Комисија за представке и предлоге, Комисија за доделу признања градске општине, Комисија за међуопштинску и међународну сарадњу, Комисија за образовање, културу и физичку културу и Комисија за родну равноправност.
 
У даљем раду, одборници су донели Одлуку о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Земун, Решење о разрешењу члана Комисије за административна и мандатна питања и избору новог члана Комисије и Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Земун.
 
Скупштина је образовала и повремена радна тела: Комисију за споменике и називе улица и тргова и Комисију за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца, разрешила и именовала чланове Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачко – инвалидске заштите и Савета за запошљавање градске општине Земун и утврдила Предлог решења о разрешењу и именовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта.
 
naslovna 3. skupstina
 
foto 1 3. skupstina
 
foto 2 3. skupstina
 
foto 3 3. skupstina
 
foto 4 3. skupstina
 
foto 5 3. skupstina