ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

01. децембар 2016.

 
У среду, 30. новембра 2016. године одржана је седма седница Скупштине Градске општине Земун.
 
Одборници су донели Решење о давању сагласности на Статут „Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун“, као и Решење о давању сагласности на Програм пословања „Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун“ за децембар 2016. године.
 
У даљем раду, Скупштина је донела Решење о разрешењу члана Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу и избору новог члана Комисије.
 
У наставку седнице одборници су усвојили Одлуку о регулисању права и обавеза Градске општине Земун и „Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун“ у пословању Јавног предузећа након губитка својства индиректног корисника буџета.
 
На крају заседања Скупштина је утврдила престанак мандата одборнику Станиславу Кулачину због подношења оставке.
 
naslovna
 
foto 1
 
foto2
 
foto3