ОДРЖАНА ПЕТА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

09. новембар 2017.

 
У Градској општини Земун, 9. новембра је одржана Пета седница Општинског штаба за ванредне ситуације. Седницу је водио заменик команданта Штаба Дамир Ковачевић, а присутни су били чланови Штаба из Градске општине Земун, као и из Полицијске станице Земун, Војске Србије, Ватрогасно-спасилачке јединице Земун и Црвеног крста Земун.
 
У оквиру прве тачке дневног реда чланови Штаба су размотрили процену угрожености од елементарних непогода и других несрећа на подручју Градске општине Земун у којој су посебно обрађене елементарне непогоде највишег степена опасности, као што су земљотреси, поплаве, велике количине падавина, град, олујни ветар, суше, топли и хладни ваздушни талас, недостатак воде за пиће, епидемије и пандемије, пожари и експлозије и техничко-технолошке несреће.
 
Чланови Штаба су прихватили процену и закључили да се иста упути Министарству унутрашњих послова – Управи за ванредне ситуације на оцену и давање сагласности.
 
На седници је размотрен Извештај о припреми субјеката за наступајући зимски период на подручју Градске општине Земун. Посебно је наглашена обавеза свих чланова Штаба да буду максимално укључени у реализацију постављених задатака, као што су редовна набавка и дистрибуција индустријске соли, стална комуникација са грађанима и вишим органима, а у вези са рашчишћавањем снежних падавина са улица, тротоара и степеништа.
 
Оцењено је да је неопходно ангажовати потребну механизацију, ручни алат и укупни прибор како би се редовно одржавала проходност свих улица, пешачких прелаза и тротоара.