ОДРЖАНА ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

23. децембар 2016.

 
У петак, 23. децембра 2016. године одржана је осма седница Скупштине Градске општине Земун.
 
Скупштина је, на почетку заседања, усвојила Извештај Комсије за административна и мандатна питања и донела Одлуку о потврђивању мандата одборнику Саши Јершићу.
 
У даљем раду, одборници су донели Одлуку о организацији Управе Градске општине Земун и дали сагласности на: Програм пословања „Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун“ за 2017. годину, Ценовник пијачних услуга и закупа привремених објеката и Ценовник погребних услуга „Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун“.
 
На крају заседања, Скупштина је утврдила престанак мандата одборнику Зорану Борјану због подношења оставке.
 
naslovna Skupstina
 
foto 1 skupstina