ОДРЖАНА ОБУКА ЗА УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕТНИКА

21. мај 2015.

 
Општине Земун у сарадњи са Националном службом за запошљавање-филијала Земун у организацији Канцеларије за младе и Канцеларије за волонтере су 20. и 21. маја одржали бесплатну обуку за незапослене под називом ”Пут до успешног предузетника”.
 
Уз помоћ предавача из НСЗ, полазници су усвојили неопходна знања за улазак у предузетништво. Програм се састојао из едукације у области израде бизнис плана, информисања о правној регулативи, порезима, доприносима, бизнис-плану радионице као и студијама случаја из предузетничке праксе.
 
По успешној завршеној обуци, полазници ће добити сертификат са којим могу да конкуришу за средства за самозапошљавање и покретање сопственог бизниса.
 
preduzetnistvo mladi
 
preduzetnistvo mladi 1