ОДРЖАНА ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

27. април 2017.

 
У среду, 26. априла 2017. године одржана је једанаеста седница Скупштине Градске општине Земун.
 
Одборници Скупштине донели су Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег програма пословања са финансијским извештајем Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун за период од 01.01.2016. до 30.11.2016. године и Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун за период 2017-2021. године.
 
У даљем раду, Скупштина је донела Закључак о усвајању Извештаја о раду општинског правобранилаштва Градске општине Земун за 2016. годину и Закључак о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Градске општине Земун за 2017. годину.
 
На крају заседања, Одборничка група Српске напредне странке поднела је иницијативу и донет је Закључак о предузимању мера техничке заштите за уређење и одржавање Гардоша, као аутентичне споменичке целине ”Старог језгра Земуна”.
 
”Старо језгро Земуна” је назив за историјски део Земуна, смештен у његовом средишњем делу. Представља културно-историјску целину од великог значаја и окосницу културног и друштвеног развоја Земуна.