ОДРЖАНА 28. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

08. фебруар 2016.

 
У петак, 5. фебруара 2016. године одржана је 28. седница Скупштине градске општине Земун.
 
Скупштина је донела Одлуку о првом ребалансу буџета градске општине Земун за 2016. годину и усвојила Програм развоја спорта на територији градске општине Земун за период 2016 – 2018. године.
 
У наставку седнице одборници су донели Закључак о давању мишљења на Нацрт плана генералне регулације за насеље Угриновци, градска општина Земун и Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије градске општине Земун.
 
Након тога, председник градске општине Земун, Дејан Матић поднео је писану оставку на функцију председника градске општине и обратио се одборницима захваливши им се на досадашњој сарадњи.
 
Председник Скупштине, Ненад Врањевац констатовао је да је Скупштина утврдила престанак мандата председнику градске општине Земун, Дејану Матићу због подношења оставке и констатовао да је оставком председника градске општине престао мандат заменику председника и члановима Већа, с тим да остају на дужности и врше текуће послове до избора нових извршних органа градске општине Земун.
 
naslovna foto
 
foto1