ОДРЖАНА 27. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

28. децембар 2018.

У четвртак, 27. децембра 2018. године одржана је 27. седница Скупштине Градске општине Земун. 

 

На почетку заседања одборници су усвојили Одлуку о буџету Градске општине Земун за 2019. годину, као и Одлуку о обављању послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Земун за 2018. годину.

 

У наставку заседања, Скупштина је усвојила Кадровски план Градске општине Земун за 2019. годину, као и предлог за промену Статута ГО Земун и донела Закључак о приступању промени Статута.

 

Одборници су донелу Одлуку о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Градску општину Земун, усвојен и Програм развоја туризма и културе ГО Земун за период 2018-2021.

 

Скупштина је дала сагласност на Програм пословања ”Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун” за 2019, као и сагласност на допуну и измену ценовника пијачних услуга, закупа привремених објеката и погребних услуга предузећа, као и на Програм пословања ”Фонда Мала Милица Ракић из Батајнице” за 2019. годину.

 

У даљем раду дата је сагласност на Програм рада и финансијски план Туристичко – културног центра Градске општине Земун за 2019. годину.

 

На крају заседања Скупштина је донела Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације ГО Земун, Решење о разрешењу три члана Савета за запошљавње и именовању нових чланова, и Решења о измена и допунама Решења о образовању Општинског савета родитеља ГО Земун у школској 2018/19.  години, именован је директор Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун и дата је сагласност на употребу имена Градске општине Земун у називу Клуба малог фудбала ”Земун само право”.

 

Председник Скупштине Градске општине Земун Ненад Врањевац се захвалио одборницима и сарадницима на савесном раду и конструктивним предлозима који су допринели просперитету Земуна, честитао предстојеће новогодишње и божићне празнике, и позвао одборнике да и наставе да у духу парламентаризма доносе одлуке на добробит Земуна који наставља да се развија брже, јаче и боље.