ОДРЖАНА 24. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

25. септембар 2015.

 
У четвртак, 24. септембра 2015. године одржана је 24. седница Скупштине градске општине Земун.
 
Скупштина је усвојила Извештај Комисије за административна и манданта питања и донелa Одлуку о утврђивању престанка мандата одборницима Тањи Кукобат и Сави Јерковићу, због подношења оставки.
 
У наставку седнице одборници су усвојили Извештај о извршењу буџета градске општине Земун и Извештај о раду Управе ГО Земун за период од 01. јануара до 30. јуна 2015. године.
 
Донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословног простора и гаража којима управља ЈП ”Пословни простор Земун”, као и Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Земун.
 
На крају заседања одборници су дали сагласност на употребу имена градске општине Земун у називу ”Омладинског спортског савеза Земун”.
 
????????????????????????????????????
 
????????????????????????????????????
 
????????????????????????????????????