ОДРЖАНА 21. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

25. мај 2018.

У четвртак 24. маја 2018. године одржана је 21. седница Скупштине Градске општине Земун.
 
Одборници су усвојили Извештај Комисије за административна и мандатна питања и донели Одлуку о потврђивању мандата одборнику Скупштине, Горану Медићу.
 
Скупштина је усвојила Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2017. године, као и Одлуку о начину, мерилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета ГО Земун, Одлуку о финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета ГО Земун, Одлуку о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета ГО Земун.
 
У даљем раду одборници су донели Решење о изменама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Земун.
Такође, одборници су усвојили Изавештај о раду Управе Градске општине Земун за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године и Извештаја о раду општинског правобранилаштва Градске општине Земун за 2017. годину.
 
Скупштина је донела и Решење о давању сагласности на Извештај о пословању Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун за 2017. годину и Решење о давању сагласности на програм рада и финансијски план Туристичко-културног центра Градске општине Земун за период јун-децембра 2018. године.
 
На крају заседања одборници су донели Закључак о усвајању Извештаја о реализацији програма и пројеката у области културе, изградње, обнове и одржавања верских објеката, спортских програма и пројеката, програма и пројеката удружења финансираних и суфинансираних из буџета Градске општине Земун у 2017. години и Закључак о усвајању Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП) Градске општине Земун за 2018-2021.