ОДРЖАНА 17. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

28. новембар 2017.

 
У понедељак, 27. новембра 2017. године одржана је 17. седница Скупштине Градске општине Земун.
 
На почетку заседања одборници су усвојили Извештај Комисије за административна и мандатна питања и донели Одлуку о потврђивању мандата одборницима: Светлани Мирковић, Марији Богдановић, Војиславу Илићу, Драгу Милошевићу и Жики Крстићу.
 
У наставку заседања, Скупштина је донела Одлуку о другом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2017. годину, као и Одлуку о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Земун, Одлуку о изменама Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју Градске општине Земун и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Градску општину Земун.
 
Скупштина је дала сагласност на измене и допуне Финансијског плана у Програму пословања ”Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун” за 2017. годину, као и донела и следећа решења: о разрешењу члана Савета за буџет и финансије и избору новог члана Савета, о разрешењу члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине и избору новог члана Савета, о разрешењу два члана Савета за здравство, социјалну и дечију заштиту и избору нових чланова Савета, о разрешењу члана Комисије за административна и мандатна питања и избору новог члана Комисије, о разрешењу члана Комисије за образовање, културу и физичку културу и избору новог члана Комисије, о разрешењу два члана Комисије за родну равноправност и избору нових чланова Комисије и о разрешењу члана Комисије за споменике и називе улица и тргова и избору новог члана Комисије.
 
У даљем раду, одборници су донели Одлуку о оснивању Туристичко-културног центра Градске општине Земун и решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора ове установе.
 
На крају заседања Скупштина је донела Решење о изменама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Земун.