ОДРЖАНА 14. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

06. септембар 2017.

 
У уторак, 5. септембра 2017. године одржана је 14. седница Скупштине Градске општине Земун.
На почетку заседања Скупштина је усвојила извештај Комисије за административна и мандатна питања и донела Одлуку о потврђивању мандата одборницима: Бошку Јевићу, Стевану Грбићу и Дарку Вујићу.
Одборници су усвојили Извештај о извршењу буџета Градске општине Земун за период од 1. јануара до 30. јуна 2017.
 
године и дали сагласност на Предлог Правилника о допунама Правилника о раду ”Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун”.
 
У даљем раду, Скупштина је донела Решење о утврђивању престанка мандата председнику и члану Надзорног одбора ”Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун” и именовању новог председника и члана Надзорног одбора, као и Решење о утврђивању престанка мандата директору ”Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун” и именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа.
 
Одборници су донели и следећа решења: о разрешењу члана Савета за буџет и финансије, о разрешењу члана Комисије за представке и предлоге, о разрешењу члана Комисије за административна и мандатна питања, као и о разрешењу члана Комисије за образовање, културу и физичку културу.