ОДРЖАНА 12. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

30. мај 2017.

 
У понедељак, 29. маја 2017. године одржана је 12. седница Скупштине Градске општине Земун.
 
Скупштина је донела Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2016. годину и Решење о давању сагласности на Финансијски извештај „Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун“ за период од 01.12.2016. до 31.12.2016. године.
 
У даљем раду, одборници су донели Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Земун.
 
На крају заседања, Скупштина је утврдила престанак мандата одборнику Драгану Сикимићу пре истека времена на које је изабран због подношења оставке.