ОБУКA ЗА АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА

14. септембар 2016.

 
Градска општина Земун и Национална служба за запошљавање, у складу са Локaлним акционим планом за запошљавање 2016. године, у петак 16. августа 2016. године, од 10 до 12 часова, у просторијама општине Земун, организују бесплатну једнодневну обуку за активно тражење посла АТП-1.
 
Обука је намењена ученицима завршних разреда средњих школа, а области и теме које ће бити обрађене су: информације о тржишту рада и НСЗ, преглед професионалних компетенција, писање радне биографије и пропратног писма, активности усмерене на тражење посла (извори информисања, умрежавање у локалној средини, интервју са послодавцем, вербална и невербалнакомуникација).
 
Кроз практичне савете ђаци ће се оспособити за самостално тражење посла, ојачати самопоуздање и повећати шансе за успех.
 
Stana - Obuka ATP1