ОБНОВА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У БЛИЗИНИ ШКОЛА

26. август 2015.

 
Пред почетак школске године, 26. августа, на иницијативу општине Земун, JКП ”Београд пут” је, у оквиру својих активности испред ОШ ”Бошко Палковљевић Пинки” у Батајници започео радове на обележавању и фарбању хоризонталне сигнализације.
 
Нова сигнализација је саобраћајно-техничка мера која повећава безбедност деце на путу од куће до школе и обрнуто.
 
До сада је овај пројекат завршен у 14 земунских школа, а у плану је да се обаве радови код ОШ ”Мајка Југовић”, ОШ ”Радивој Поповић и ОШ ”Сава Јовановић Сирогојно”.
 
Законом о безбедности саобраћаја на путевима прописано је да је ”зона школе део пута или улице која се налази у непосредној близини школе и као таква обележена је одговарајућом саобраћајном сигнализацијом.”
 
FOTO1
 
FOTO2
 
FOTO3