ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОЗИВА ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

01. јул 2015.

Министарство одбране уводи у војну евиденцију младиће рођене 1997.године и старијих годишта, који треба да се уведу у војну евиденцију у календарској години у којој су навршили 18 година живота.

Увођење у војну евиденцију обавља се у центрима Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта регрута, радним даном од 09 до 14 часова.

Регрут који се уводи у војну евиденцију на увид треба да донесе личну карту или уверење о држављанству Републике Србије.

Регрут који борави у иностранству уводи се у војну евиденцију у надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у тој земљи.

grb