ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

02. март 2017.

 
У Градској општини Земун 1. марта одржана је свечана седница Општинског штаба за ванредне ситуације поводом Светског дана цивилне заштите. Седници су присуствовали Aна Можгон Кунески из Управе за ванредне ситуације – Београд, предствници Градске општине Земун, као и представници Полицијске станице Земун, Војске Србије, Ватрогасно-спасилачке јединице Земун, Дома здравља Земун, Црвеног крста Земун и Водопривредног предузећа ”Галовица”.
 
”Према међународним стандардима, цивилна заштита представља организован одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјална добра и животну средину. Она представља целовит систем и најшири облик организовања, припремања и учешћа становништва у хуманитарним активностима и задацима заштите и спасавања”, рекла је Ана Можгон Кунески, уз напомену да је општина Земун започела израду два веома значајна документа – Процену угрожености од елементарних непогода, као и План мера заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
 
Светски дан цивилне заштите обележава се од 1990. године одлуком Генералне скупштине Међународне организације цивилне заштите (ИЦДО). Циљ обележавања тог дана је да се скрене пажња јавности на значај цивилне заштите и развијања свести о превентивним и самозаштитниим мерама и поступцима у случају елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа.