ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ

11. септембар 2017.

На основу члана 2. Правилника о критеријумима за избор корисника за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији градске општине Земун и обавештења Kомесаријата за избеглице и миграције за доделу хуманитарних пакета хране за избеглице и интерно расељена лица, бр. 024-184/2 од 12. јула 2017. године, Комисија за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица, дана 11.09.2017. године, расписује:
 

Обавештење о продужење рока за подношење пријава по
Јавном позиву
за избор корисника за доделу хуманитарних пакета хране социјално
угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на
територији градске општине Земун

 
Комисија за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица је дана 27.07.2017. године расписала Јавни позив за избор корисника за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији градске општине Земун.
 
Подношење пријаве са документацијом ради учешћа по Јавнм позиву за избор корисника за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији градске општине Земун почело је дана 31.07.2017. године а првобитни рок је био 14.08.2017. године.
 
Рок за подношење пријаве са документацијом ради учешћа по Јавнм позиву за избор корисника за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији градске општине Земун продужен је до дана 15.09.2017. године.
 
Остале информације можете добити у Повереништу за збрињавање избеглих и интерно расељених лица, тел. 3778-563, 3778 – 564, 3778 – 565.
 
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Комисија за доделу хуманитарних пакета хране
социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица
на територији градске општине Земун

 
Број: 06-730/2017 од 11.09.2017. године

 

Председник Комисије

Дамир Ковачевић с.р.