ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

28. фебруар 2017.

 
Поштовани суграђани, обавештавамо Вас да од среде, 1. марта 2017. године сви послови овере потписа, рукописа и преписа прелазе у надлежност јавних бележника у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл.гласник РС“, бр. 93/2014 и 22/2015).
 
Министарство правде Владе Републике Србије саопштило је да је Законом о овери потписа, рукописа и преписа предвиђено да од 1. марта, у градовима и општинама за чије су подручје изабрани јавни бележници, послови овере потписа, рукописа и преписа пређу у њихову искључиву надлежност.