ОБАВЕШТЕЊЕ О ИНФРАСТРУКТУРНИМ РАДОВИМА КОЈИ СЕ ИЗВОДЕ У СТАРОМ ЈЕЗГРУ ЗЕМУНА

01. јун 2019.

 

Пратећи стратегију равномерног развоја Градске општине Земун и држећи се одговорне политике да све оно што смо обећали и договорили са грађанима испуњавамо, обавештавамо грађане Земуна о инфраструктурним радовима који се изводе у Старом језгру Земуна, са циљем да сачувамо споменичко наслеђе, ревитализујемо и заштитимо споменике културе и упишемо Земун на туристичку мапу Европе и света.

Обавештавамо вас да су у току радови на реконструкцији и рестаурацији бедема земунске тврђаве на Гaрдoшу. Вредност радова је 34 милиoнa динaрa. У ту сврху Министарство правде је из опортунитета обезбедило 13 милиона динара, Министарство трговине, туризма и телекомуникација обезбедило је 12 милиона динара, а Град Београд око 10 милиона динара.

Идејни пројекат за рестаурацију израдио је Завод за заштиту споменика културе Града Београда, и то у две фазе. Прва фаза подразумева обнову порушене југоисточне куле са источним зидом и припадајућом терасом бедема (цитаделом), док друга фаза подразумева обнову североисточне, југозападне и северозападне куле са северним, западним и јужним зидом.

Одељење за грађевинско-комуналне послове ГО Земун је у оквиру електронске обједињене процедуре у предмету број ROP-ZEM-30503-ISAW-1/2018 донело решење (објављено на ЦЕОП порталу дана 22.10.2018. године) којим се Туристичкој организацији Београда, ул. Француска бр. 24, одобрава извођење радова на фази I рестаурације и реконструкције Земунске тврђаве, односно обнови порушене југоисточне куле са источним зидом, односно припадајућом трасом бедема у ул. Гробљанска бр. 22 у Земуну на катастарској парцели бр. 345 КО Земун. Категорија објекта Б, класификациони број 127301.

           

Дозвола за сегмент први или фазу прву рестаурације тврђаве издата је на основу пројекта који је израдио Завод за заштиту споменика културе града Београда.

Одељење за грађевинско-комуналне послове ГО Земун је у оквиру електронске обједињене процедуре у предмету број ROP-ZEM-31856-ISAW-1/2018 дана 25.10.2018. године донело решење којим се Туристичко-културном центру градске општине Земун из Београда, ул. Магистратски трг бр.1, одобрава извођење радова на фази II рестаурације и реконструкције Земунске тврђаве, односно обнове североисточне, југозападне и северозападне куле са северним, западним и јужним зидом у ул. Гробљанска бр. 22 у Земуну на катастарској парцели бр. 345 КО Земун, категорија објекта Б, класификациони број 12730. Идејни пројекат одобрен решењем број ROP-ZEM-31856-ISAW-1/2018 дана 25.10.2018. године израдио је Завод за заштиту споменика културе града Београда и уступио Туристичко културном центру градске општине Земун на основу Уговора о пословно техничкој сарадњи број 03-169/18. 

 

 

Такође, ради се и на реконструкцији и рестаурацији степеништа које се простире од Лагумске улице до Гардошке терасе и део је историјске целине Старо језгро Земуна. Један крак степеништа пружа се од Миленијумске куле до Улице Високе, други од Улице Високе до Улице Старе, а треће од Улице Старе до Улице Гардошке. Реконструкцију степеништа које воде ка Гардошу финансира Градска општина Земун у износу од близу 12 милиона динара, а на основу иницијативе грађана кроз пројекат ”Да се ради и гради по твом”.

Сагласност за Идејно решење степеништа од Лагумске улице до Гардошке терасе дао је Завод за заштиту споменика културе Града Београда, а које је израдило Предузеће за извођење и пројектовање грађевинских објеката ”СТИМ ГРАДЊА” д.о.о. из Београда. Одељење за грађевинско-комуналне послове ГО Земун је у оквиру електронске обједињене процедуре у предмету број ROP-ZEM-35726-ISAW-1/2018 дана 07.12.2018. године.

Градска општина Земун, Агенција за управљање лукама и ЈП ”Београд воде”, 24.4.2018. године, потписали су уговор којим су утврдили међусобна права и обавезе, које су биле предуслов за све припремне радње до расписивања Јавне набавке за избор извођача радова на изградњи пристана.

Градска општина Земун финансирала је пројекат за грађевинску дозволу и предала га Агенцији за управљање лукама, која је финансирала део средстава за извођење, док је остатак средстава обезбеђен по конкурсу Министарства трговине, туризма и телекомуникација преко ЈВП ”Београд воде”.

Јавна набавка је расписана по добијеној грађевинској дозволи број ROP-MSGI-29817-CPIH-2/2018. дана 20.11.2018. године и последњег дана 2018. године закључен је уговор са најповољнијим понуђачем ”ПИМ Хидроинжењеринг” д.о.о. у вредности од 97.537.000 динара без ПДВ-а.

Према уговору рок за извођење радова је до 180 дана.

Влада Републике Србије је још 2014. године донела Уредбу о утврђивању лучког подручја путничког пристаништа отвореног за међународни саобраћај у Градској општини Земун, све према плановима просторног уређења и планској документацији која се односи на управљање водама, па је тада одређена и парцела на којој је могуће изградити овакво пристаниште.