ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА

21. август 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА

Посебан бирачки списак, у складу са чланом 29. став 3. Закона о националним саветима националих мањина („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 20/14- Одлука УС и 55/14), привремено ће се закључити 23.8.2014. године, у поноћ.

Упис бирача који су поднели уредне захтеве за упис у посебан бирачки списак ће се извршити у складу са одредбама Закона и Правилника о начину вођења посебног бирачког списка  националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/14 и 81/14-испр.).

Одредбом члана 48. став 3. Закона о националним саветима националих мањина, у делу посебног бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе, упис и промене у посебном бирачком списку (брисање, измене, допуне или исправке) врши општинска, односно градска Управа као поверен посао, до закључења посебног бирачког списка.

Контакт: Градска општина Земун, Одељење за општу управу,  послови изборних права

телефони: 011/3778-530, 011/3778-465, 011/3778-400,

локали:  530 и 465,

емаил адресе: vera.gvero@zemun.rs,  zeljko.bajat@zemun.rs,marko.ivanovic@zemun.rstanja.popadic@zemun.rs

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН