НАСТАВЉЕНИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПЕТЉЕ БАТАЈНИЦА

29. април 2020.

 

У складу са препорукама Владе Републике Србије да се радови у области грађевинарства обављају у пуном капацитету, крајем априла настављени су радови на изградњи петље Батајница.

”Изградња саобраћајнице у Батајници је капитални пројекат не само за Земун и од изузетног је значаја за развој привреде, за многобројне инвеститори који се налазе у непосредној индустријској зони дуж старог и новог Новосадског аутопута. Полако се враћамо редовним активностима и са много елана треба да прионемо и да све започете радове завршимо у предвиђеним роковима”, рекао је председник Матић и подсетио да је половином фебруара у Градској општини Земун потписан Уговор о завршетку радова на изградњи петље Батајница, између ”Коридора Србије” и фирме ”Штрабаг”.

 

Петља Батајница ће повезати део Батајничког булевара од рампи Р2 и Р4 до раскрснице везног пута са ул. Kраља Михаила Зетског и локалним путем 3, затим саобраћајнице првог реда од раскрснице са Батајничким булеваром до раскрснице са приступом за интермодални терминал, укључујући и завршетак започетог моста преко пруге и паралелног моста ”близанца”, локални пут 1 и локални пут 3.

 

Укупна инвестициона вредност радова на изградњи саобраћајница, укључујући мост преко пруге, инфраструктурне инсталације и друге пратеће сегменте, попут постављања пратеће опреме, саобраћајне сигнализације и пејзажног уређења износи 9,6 милиона евра.

 

Инвеститор радова су Коридори Србије, пројектант ЈВ ”Панпро Тим” – ”Виа Инжењеринг” – ”Геовизија”, а средства су обезбеђења из кредита Европске банке за обнову и развој. Kоридори Србије ће настојати да уговорени радови буду извршени у току календарске 2020. године.