НАЈЛЕПШA ФОТОГРАФИЈА ЗЕМУНА

07. фебруар 2020.

 

Градска општина Земун је 28. јануара  2020. године расписала конкурс за избор ”Најлепше фотографије Земуна”.

Пројекат ”Најлепша фотографија Земуна” има за циљ да промовише културно и туристичко благо Земуна.

Тема фотографија су историјске, културне, природне и друге лепоте општине Земун, културно – историјски споменици, верски објекти, обичаји, људи, улице, културни и спортски догађаји, манифестације, пејзажи и све оно што представља лепоту и специфичност Земуна.

Фотографије достављене током Јавног позива биће у конкуренцији за избор најлепше фотографији Земуна у 2020. години. Стручна комисија ће најлепше три фотографије наградити, а двадесет репрезентативних фотографија ће бити изложене у галеријском простору Канцеларије за младе поводом Празника Градске општине Земун 5. новембра.

Одлуку о избору најлепших фотографија доноси Комисија формирана од стране председника Градске општине Земун.

 

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА И ОПШТИ УСЛОВИ

  1. Право учешћа на конкурсу за избор најлепше фотографије Земуна имају сва лица која су старија од 15 година.
  2. Максималан број фотографија је 3 (три).
  3. Фотографије за преглед не смеју бити веће од једног мега бајта.

 

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Контакт податке (име и презиме, адреса, број телефона), као и фотографије са податком о величини оригиналног фајла, доставити електрониским путем на адресу: najlepsafotografijazemuna@gmail.com.

Крајњи рок за доставу фотографија је 1. септембар 2020. године. Фотографије послате после рока неће бити разматране.

За додатне информације се можете обратити лично у просторијама Канцеларије за младе Земун , Косовска бр.9, или  на телефон 064/4075608.