НАЈБОЉЕ ШТО ЗАЈЕДНО МОЖЕМО ЗА ДЕТЕ

04. октобар 2019.

 

У организацији ОШ ”Сава Јовановић Сирогојно” 3. октобра одржана је 7. трибина Стручног мобилног тима школе ”Сирогојно” под називом– Значај мултидисциплинарног приступа у раду са децом са сметњама и потешкоћама у развоју.

На трибини су учествовале представнице Интерресорне комисије Земун, координаторка ИРК Татјана Милићевић, председница ИРК др Мира Радовић, специјалиста педијатрије и чланице ИРК Смиљана Вујадиновић, психолог и Слађана Левнајић, специјални педагог, које су се представиле стручној и заинтересованој јавности са темом ”Значај и улога Интерресорне комисије у пружању додатне подршке деци и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом”.

На трибини су се представили чланови Развојног саветовалишта Дома здравља Земун  прим. др Драгана Радивојевић, специјалиста педијатрије, психолог Јелена Радовановић и Ирена Станковић-Јанковић са темом ”Значај развојног саветовалишта у детекцији и интервенцији деце са развојним сметњама”, као и Јелена Кудрић, логопед и реедукатор психомоторике – Приказом случаја.

Сандра Драговић, дефектолог ОШ ”Сава Јовановић Сирогојно” презентовала је рад са темом ”Рани третман и стимулација сензорног, психомоторног и говорно-језичког развоја у оквиру програма рада школе Сава Јовановић Сирогојно”.

Трибина је допринела унапређењу сарадње између стручњака из више сектора који се баве пружањем подршке и услуга деци и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом,  презентовању и упознавању присутних са значајем и улогом Интерресорне комисије, Развојног саветовалишта Дома здравља Земун и Програмом рада школе ”Сава Јовановић Сирогојно” која се бави образовањем и васпитањем деце са развојним проблемима и приказом значаја раног стимулативног третмана код деце са сметњама у развоју.