МВ-У-8/19

07. јун 2019.

 

Број јавне набавке ЈН МВ-У-8/19

Одржавање сајта ГО Земун

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору