МВ-У-7/17

09. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуге информисања.
Број МВ-У-7/17
Конкурсна документација за ЈН мале вредности – услуге информисања.
Број МВ-У-7/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одлукa о додели уговора

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору