МВ-У-7/16

11. март 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка услуге – штампање флајера, меморандума, визит карата, блокова са испоруком за потребе ГО Земун. Број јавне набавке МВ-У-7/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка услуге – штампање флајера, меморандума, визит карата, блокова са испоруком за потребе ГО Земун. Број јавне набавке МВ-У-7/16.

Позив за подношење понуде

Измена КД 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору