МВ-У-7/19

01. јун 2019.

 

Број јавне набавке ЈН МВ-У-7/19

Услуге организације службених путовања у Републици Србији (превоз, смештај и исхрана службених лица и делегација којима је домаћин ГО Земун) и Услуге организације службених путовања у иностранство (превоз, трансфер са и до аеродрома, смештај и исхрана службених лица и делегација које шаље ГО Земун)

 

Позив за подношење понуде

КД Оквирни споразум путовања

Одлука о додели оквирног споразума – Партија 1

Одлука о додели оквирног споразума – Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – Партија 2