МВ-У-6/15

12. јун 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – услуге –
Текуће поправке и одржавање административне опреме по партијама – Партија 1, ЈН МВ-У-6/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку – мале вредности – услуге –
Текуће поправке и одржавање административне опреме по партијама – Партија 1, ЈН МВ-У-6/15

Позив за подношење понуда

КД

Обавештење о закљученом уговору