MВ-У-6/19

23. април 2019.

Број јавне набавке MВ-У-6/19
Услуге стручног надзора над радовима на асфалтирању и поправци оштећеног асфалта на територији ГО Земун

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору