MВ-У-5/16 Партија 2

16. март 2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку услуга услуге надзора радова – Партијa 2. Број MВ-У-5/16.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга услуге надзора радова – Партијa 2. Број MВ-У-5/16.

Позив за подношење понуде

Измена 1 КД

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору