МВ-У-5/16

27. октобар 2016.

Позив за подношење понуда за набавку услуга – услуга надзора радова – Партија 3.
Број ЈН МВ-У-5/16
Конкурсна документација за набавку услуга – услуга надзора радова – Партија 3.
Број ЈН МВ-У-5/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору