МВ-У-5/15

20. фебруар 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услугe – Софтверско одржавање сервера, број МВ-У-5/15

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку мале вредности услугe Софтверско одржавање сервера, број МВ-У-5/15

Позив за подношење понуде

КД

Обавештење о закљученом уговору