МВ-У-5/20

09. март 2020.

 

Број јавне набавке ЈН МВ-У-5/20

Услуга реализације Програма бесплатних позоришних представа за грађане са територије ГО Земун

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о једностраном раскиду уговора