МВ-У-5/19

05. јун 2019.

 

Број јавне набавке ЈН МВ-У-5/19

Услуга одржавања обука о коришћењу рачунара и напредни курсеви специјализованих обука на захтев наручиоца за школску децу и одрасле

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка