МВ-У-4/15

25. фебруар 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услугe – Текуће поправке и одржавање аутомобила, број МВ-У-4/15

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку мале вредности услугe Текуће поправке и одржавање аутомобила, број МВ-У-4/15
Измена КД

Обавестење о продужењу рока за подносење понуда
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација аутомобила

Обавештење о закљученом уговору