МВ-У-4/20

16. април 2020.

 

Број јавне набавке ЈН МВ-У-4/20

Сервисне услуге одржавања возила са заменом резервних делова и куповином гума, обликован по партијама

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Конкурсна документација са Изменама 1

Додатне информације/појашњења 2

Измена Конкурсне документације 2

Одлука о додели уговора за Партију 1

Одлука о додели уговора за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2