МВ-У-35/14

24. новембар 2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА БР. МВ-У-35/14

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА ПО ПАРТИЈАМА

Конкурсна документација

позив за подношење понуда

Измена КД1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

појашњења КД 1

Обавештење о закљученом уговору