МВ-У-3/17

21. фебруар 2017.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – Консултантске услуге на изради пројеката обалоутврде са циљем обезбеђивања средстава за реализацију из фондова Европске уније или других међународних финасијских институција
Број МВ-У-3/17.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – Консултантске услуге на изради пројеката обалоутврде са циљем обезбеђивања средстава за реализацију из фондова Европске уније или других међународних финасијских институција
Број МВ-У-3/17.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору