МВ-У-3/15

20. фебруар 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услугe – Услуге информисања WEBстраница , број МВ-У-3/15

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку мале вредности услугe Услуге информисања WEB страница , број МВ-У-3/15
Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуде

КД
Појашњење КД 1