MВ-У-3/19

26. март 2019.

Број јавне набавке ЈН MВ-У-3/19
Сервисне услуге одржавања возила са заменом резервних делова и куповином гума – по партијама 

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора – Партија 1
Одлука о додели уговора – Партија 2
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2