МВ-У-27/17

16. новембар 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-27/17
Набавка лиценце за програм ТeamViewer и одржавање лиценце за антивирус заштиту

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору