МВ-У-25/17

29. септембар 2017.

Број јавне набавке МВ-У-25/17
Набавка услуге – услуге стручног надзора над радовима на санацији и одржавању аутобуских стајалишта

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке